MBL Bratislava: Registrácia


Počet zúčastnených teamov je limitovaný na 25! Ostatní sú evidovaní ako náhradníci.
Uzávierka prihlášok: štvrtok, 4.4.2019 22:00

Registrované teamy:

 


Registračný formulár: